Algemene voorwaarden

1. Deelname is op eigen risico. Yogakiki kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel opgelopen voor, tijdens of na de les of workshop.

2. Yogakiki kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan en/ of verlies c.q. diefstal van uw persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de les. Schade toegebracht door toe doen van cursist in en rondom het pand op het adres schuttershof 11 a zullen verhaald worden op de cursist.

3. Elke cursist mag 1x meedoen aan een proefles.

4. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk of verrekening met het volgende blok. De lessen zijn persoonsgebonden en kunnen niet doorgegeven worden aan derde. De lessenkaart is persoonsgebonden.

5. Op nationale feestdagen en reguliere schoolvakanties is er geen les, met uitzondering van een deel van de  zomervakantie.

6. De lessen dienen vooraf betaald te worden, voor aanvang van de eerste les dan wel op de eerste les bij contante betaling. Bij niet- tijdige betaling zullen er administratie kosten in rekening gebracht worden.

7. De workshops dienen een week voor aanvang betaald te zijn, dan wel voor aanvang van de workshop bij contante betaling. Afmelden kan alleen tot minimaal 48 uur van te voren, er zullen wel administratie kosten worden gevraagd. Wanneer een cursist zich niet afmeldt wordt het volledige bedrag gevorderd.

8. Yogakiki behoudt het recht  de prijzen te wijzigen.

9. De lessen kunnen worden  ingehaald binnen het blok, mits er voldoende plek is.

10. Graag ruim op tijd aanwezig bij de les. De voordeur wordt s’ avonds en in het weekend 5 minuten voor aanvang gesloten.

11. Yogakiki behoudt het recht een cursist te weigeren voor deelname aan een les dan wel workshop.

12. Een cursist is verplicht van te voren te melden of hij/zij letsel heeft dan wel psychische klachten.

13. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengt. Opzegging geschiedt door middel van schriftelijke afmelding via info@yogakiki.nl. Een maand voor het beeindigen van het lesjaar!